DE ELSEVIER BLIK

Is er zoiets als een eigen kijk op de wereld en wat er op die planeet gebeurt? Dat is een vraag waarvan je zeker verwacht dat redactieleden van een opiniemagazine daar bevestigend op kunnen antwoorden. En dat kunnen ze de mensen van Elsevier. Er loopt een rode draad door de publicaties die voor de lezer herkenbaar is en waar ze zichzelf in herkennen. Voor veel lezers is de wekelijkse Elsevier food for thought, iets waarvan de redacteuren zich terdege bewust zijn. Daarom volgens ze niet de waan van de dag en maken ze ander nieuws belangrijk dan hun collega’s. Kortom ze brengen het nieuws op een andere manier, wellicht omdat ze anders naar de wereld kijken. En dat levert, zowel on- als offline, ander nieuws op en onderscheidend vermogen. Kennelijk bestaat er zoiets als de Elsevier Blik.