Nieuws

Nieuwsberichten www.uitdenboogaart.com

1 4 5 6

SCHAKELNIEUWS NR 11 IS UIT

Nummer 11 van Schakelnieuws is uit. Sinds het najaar van 2006 wordt 2 maal per jaar een Schakelnieuws gepubliceerd. Doel van dit periodiek is om te vertellen over de mogelijkheden die de sector biedt, door leren en werken te combineren. Hoewel de internetsite een heleboel nieuws en informatie verschaft op dit gebied, vervult de papieren brenger van het nieuws nog steeds een rol in de communicatie van het opleidingsinstituut Bouwschakel, dat jongeren werft voor de sector en ze detacheert bij bouwbedrijven. Samen met Young Design, die het periodiek vormgeeft, maken we keer op keer weer een uitgave die goed wordt gelezen. Schakelnieuws wordt verspreid onder de leerlingen en hun ouders, de bouwbedrijven in de regio, scholen voor middelbaar onderwijs, beleidsmakers en overige relaties van het opleidingsinstituut. Hoewel communicatie op de sociale platvormen niet wordt geschuwd, wordt ook het belang van dit instrument onderkend.

ELEVATOR PITCH VOOR ELSEVIER MEDIA

Voor Elsevier Media werd voor de nieuwsbrief die naar online planners van mediabureaus gaat een presentatie gemaakt. Deze presentatie, gevolgd door een prijsvraag, werd in HD Video gemaakt. Doel is om de propositie van het grootste B2B online channel, net als in een elevator pitch, in één minuut over het voetlicht te brengen. In de prijsvraag die volgt moet een eenvoudige vraag worden beantwoord. Een andere manier om uw propositie onder de aandacht te brengen of uw bedrijf te presenteren.

JOHNNY DE GROOT – WATERBOUWER

In de afgelopen periode heb ik een aantal leerlingen van SPG Zuid-Holland gevolgd, die leren en werken combineren in de Grond-, Weg en Waterbouw. Op deze video is Johnny de Groot uit Arkel aan het woord, die heeft gekozen voor de Waterbouw. Met de skyline van Rotterdam als achtergronddecor, timmert deze leerling aardig aan de weg.

INTERNET BEDREIGING VOORTBESTAAN MENSHEID?

Als de ondervraagden van het Cisco onderzoek over internetgebruik, als het erop aankomt, de daad bij het woord voegen, zouden zij, door hun levensstijl, wel eens een positieve bijdrage kunnen leveren aan het vraagstuk van de overbevolking.

Eén van de uitkomsten uit het onderzoek is dat 2 van de 5 ondervraagden het internet belangrijker vindt dan socializen: daten, vrienden ontmoeten, feesten en naar muziek luisteren. Zonder dat nu weer verder hoeven te onderzoeken, kunnen we stellen dat juist deze elementen een bijdrage leveren aan het klimaat waarin het voortbestaan van de soort wordt gewaarborgd. Daarnaast krijg je de indruk dat een nauwe verbondenheid met het internet mensen minder materialistisch maakt. Of zou deze uitkomst sterk gerelateerd zijn aan de leeftijd en levensfase van de ondervraagden?

Uit het internationale 2011 Connected World Technologyonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Cisco, blijkt dat voor een op drie studenten en jonge werknemers het internet even belangrijk is als universele menselijke basisbehoeften zoals lucht, water, voedsel en onderdak. Meer dan de helft van de respondenten zegt niet zonder internet te kunnen en noemt het ‘een integraal onderdeel van hun leven’. Voor sommigen is het zelfs belangrijker dan het bezit van een auto, een romantisch afspraakje of een avondje uitgaan met vrienden.

Nieuwste generatie kiest steeds vaker voor online interacties 

Meer dan een kwart van de ondervraagde studenten vindt het belangrijker om bij te blijven op Facebook dan om uit te gaan, te feesten of muziek te beluisteren.

  • Negen van de tien ondervraagde studenten en jonge werknemers zijn aanwezig op Facebook en de meesten checken hun Facebook-profiel minstens één keer per dag. Een derde doet dat zelfs minstens vijf keer per dag.
  • Zeven op tien van de jonge werknemers ‘bevrienden’ hun manager en/of collega’s op Facebook
  • Meer dan tweederde van de jonge professionals die actief zijn op Twitter volgt vandaag ook al zijn of haar manager of collega’s via datzelfde kanaal.
  • Slechts een derde van de Twitteraars kiest ervoor zijn of haar privéleven voor zich te houden.

Mobiele apparaten worden steeds belangrijker

Eén op vijf studenten gebruikt dagelijks een laptop, tablet en vooral smartphone om toegang te krijgen tot informatie en entertainment. Daarmee zijn smartphones vandaag al even populair als de desktop.

  • Negen van de tien ondervraagde studenten en jonge werknemers zijn aanwezig op Facebook en de meesten checken hun Facebook-profiel minstens één keer per dag. Een derde doet dat zelfs minstens vijf keer per dag.
  • Slechts een minderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan meer traditionele media zoals kranten, boeken en televisie.
  • De TV is nog maar voor minder dan een op de tien studenten en werknemers het belangrijkste apparaat.

Nieuwe uitdagingen voor bedrijfswereld

Cisco publiceert dit jaar voor de tweede keer zijn ‘Connected World Technology Report‘. De netwerkleverancier liet daartoe 2.800 studenten en jonge professionals ondervragen in 14 landen over de hele wereld. Met landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is ook Europa goed vertegenwoordigd in het onderzoek.

“Met dit rapport willen we een inzicht bieden in de houdingen, verwachtingen en gedragingen van de nieuwste generatie werknemers”,  zegt Coks Stoffer, managing director Cisco Nederland. “Het rapport laat zien welk een impact deze zullen hebben op vrijwel alles:  van bedrijfscommunicatie en de mobiele lifestyle tot en met recruitment, beveiliging en het concurrentievermogen van onze bedrijven. Bedrijfsleiders kunnen met deze nieuwe studie dan ook hun voordeel doen, door hun ICT-keuzes en HR-processen beter af te stemmen op de veranderingen op de werkvloer.”

Conclusies

Belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de trend waarin traditionele media langzaam maar zeker het onderspit delven, in de strijd met de online media, doorzet. En dat gebruik van sociale media, gezien vanuit een traditioneel standpunt, in sommige gevallen leidt tot ‘a-sociaal’ gedrag. Althans, wederom vanuit een zekere optiek beschouwd. Het zal mij dan ook niet verbazen dat de invloed die uitgaat van de sociale platforms zal leiden tot een herijking van begrippen als vriendschap en persoonlijk contact. Of  misschien misschien gaan die college students en young professionals, zich in een latere levensfase weer heel anders gedragen?  Eén ding is zeker: internet verandert de manier waarop wij met elkaar omgaan en communiceren. Het verandert ons denken en ons handelen en uiteindelijk onze samenleving. Een proces dat nog lang niet uitgewerkt is. Best wel revolutionair eigenlijk. Moet aan de gevleugelde woorden van Timothy  Leary denken:‘ Turn on, tune in, drop out.’

DOEWEKEN BIJ BOUWSCHAKEL

In de maand november is Bouwschakel, opleidingscentrum voor de bouw voor de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena, tijdelijk driehonderdvijftig leerlingen rijker.Het gaat om basisschoolleerlingen uit de regio van groep 7. Die komen kennismaken met de bouw. Op maandag, dinsdag en woensdagochtenden gaan de klassen één dagdeel het diepe in. Na een korte introductieles, wordt er getimmerd, gemetseld, riolering- en straatwerk uitgevoerd en geschilderd. Doel van deze bijeenkomsten is om basisschool- leerlingen, op praktische wijze,  kennis te laten maken met de bouw en te horen wat deze sector hen te bieden heeft. In de introductieles wordt vooral aandacht geschonken aan de verschillende carrièremogelijkheden die de bouw te biedt. De leerlingen verlaten na een dagdeel het Bouwschakel pand en zijn dan letterlijk en figuurlijk een ervaring rijker. Het zelfgemaakt vogelhuisje gaat vanzelfsprekend ook mee.

In het voorjaar herhaalt Bouwschakel de DoeWeken, weer 20 klassen met leerlingen uit groep 7.

 

 

BOUW TIMMERT AARDIG AAN DE WEG

Locatiebezoek Bouwleerlingen

Kort geleden maakte ik een videoverslag (zie einde van dit artikel) van een locatiebezoek van een aantal MBO-leerlingen die net met de opleiding Bouwkunde zijn gestart. Op zich niets bijzonders zult u zeggen. Toch denk ik dat er wel degelijk iets bijzonders aan de hand is. Men realiseert zich namelijk in de bouw steeds meer dat de toekomst van de sector en de kwaliteit van opleiden in belangrijke mate met elkaar verbonden zijn. Ook dat is natuurlijk weer niet echt nieuws, want het was de bouwsector die ruim 25 jaar geleden besloot Samenwerkingsverbanden op te richten, die momenteel beter bekend zijn als Opleidingsbedrijven. Nee écht nieuws is het groeiend inzicht dat helder en inhoudelijk communiceren over de eigen bedrijfstak van fundamenteel belang is. Voor de waardering van de sector en de aantrekkelijkheid van de bouw die jongeren opleiding en toekomst biedt. En ja, als je dat vindt, dan moet je daar werk van maken.

Veranderende wereld

Net als producenten van goederen of aanbieders van diensten, heeft ook de bouw te maken met een veranderende wereld en dat is soms wel even wennen. De opkomst van internet en het gebruik van sociale media heeft opdrachtgevers -zowel de zakelijke, als de particuliere- niet alleen kritischer gemaakt, maar vooral beter geïnformeerd.

Dat betekent dat zaken als oriëntatie en het maken van de een shortlist al voor een belangrijk deel afgerond zijn, voordat het eerste contact met een mogelijk uitvoerende partij plaatsvindt. Is dat een probleem? Nee dat hoeft het niet te zijn, mits je in dit voortraject gevonden en beoordeeld kunt worden. Het is duidelijk dat de spelregels in rap tempo aan het veranderen zijn. Het is daarom, meer dan ooit tevoren, van

ongekend belang dat wanneer je gevonden wordt je op heldere en duidelijke wijze de kern van je ondernemen in beeld te brengen in de virtuele wereld. Opmerkingen als:”Ze kennen ons wel” en “We hebben een goede naam in de regio”, klinken misschien nu nog best aardig,maar leggen-val of niet waar- steeds minder gewicht in de schaal. Wat belangrijker wordt, is “Dat je die ene mogelijkheid benut om een eerste indruk te maken”. Kortom: de noodzaak om te communiceren is een gegeven waarvan men in de bouw steeds meer doordrongen raakt.

TALENTONTWIKKELAAR VOOR METAAL

Metalent is een nieuw bedrijf met als missie nieuw talent te vinden, te werven en op te leiden voor de metaalsector. Eigenlijk is Metalent een talentontwikkelaar.
Idee

Het idee voor het oprichten van een dergelijk bedrijf komt van Marco de Korte, die zo’n twee jaar geleden bij Deltametaal aantrad als nieuwe directeur. Deltametaal http://www.deltametaal.nl verleent, via een aantal verschillende bedrijven, al jaren tal van diensten voor de metaal op het gebied van vacature invulling van gespecialiseerde arbeid voor korte of langere termijn.

Missie

Het nieuwe initiatief http://www.metalent.nl gaat zich volledig richten op het werven van jongeren en ze op te leiden op mbo- of hbo-niveau. Daarbij treedt Metalent op als vertegenwoordiger van de metaalbedrijven in de regio die de Randstad en Drechtsteden omvat. Metalent ambieert een brug te slaan tussen bedrijven en scholen, theorie en praktijk. Daarnaast initieert Metalent projecten om moeilijk te plaatsen jongeren te helpen om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Voordat het bedrijf zich presenteerde als nieuwe speler op de markt, is er achter de schermen hard gewerkt om de inhoud – missie en visie – van het bedrijf te bepalen, de communicatiedoelgroepen te benoemen en vervolgens de vormgeving en de inhoud van de verschillende communicatiekanalen vast te stellen. Daarnaast is er een manager geworven, Rens Nagtzaam, die de kar gaat trekken.

Presentatie                                                                                                                                                                             

Op 30 juni 2010 was het zover dat Metalent zich presenteerde aan de achterban. In twee sessies, in Rotterdam en Dordrecht, werden sessies georganiseerd bij één van de aangesloten bedrijven, waar verschillende sprekers het thema talentontwikkeling onder de loep namen. Zo trapte in Rotterdam de kersverse wethouder af en gaf de bondscoach van het nationale dames hockeyteam verdere invulling aan het thema.

De presentatie startte beide keren met de Metalentleader http://www.vimeo.com/12944181 een compilatie van oneliners uit een een zevental videoclips waar jongeren, die gekozen hebben voor een opleiding in de metaal, aan het woord komen en hun keuze voor de sector toelichten.

Taak                                                                                                                                                                                             

Het vehikel staat, nu de schone taak aan de mensen van Metalent om inhoud te geven aan al die mooie woorden. Zij zijn er helemaal klaar voor, maar iedereen die zich met het werven van leerlingen voor de maakindustrie bezighoudt weet dat het geen gemakkelijke opdracht is. En dat is ook weer niet zo erg. Zeker niet als je voortkomt uit een cultuur van ‘het zweet des aanschijns’ en één die waarschuwt voor geplaveide wegen. Dan moet het allemaal niet té gemakkelijk gaan.

UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN

Aan het einde van het jaar maken we de balans op van een periode waarin Bouwschakel, nadrukkelijker dan voorheen, aan de weg timmerde.

Schakelnieuws

We startten eind 2006 met de uitgave van de eerste Schakelnieuws. Inmiddels is nummer drie verschenen en het lijkt erop dat we met deze periodiek in een zekere behoefte voorzien. Allereerst wordt voor meer partijen duidelijk waar Bouwschakel zich mee bezighoudt, daarnaast is Schakelnieuws ook een platform voor betrokken partijen om van zich te laten horen. De leerlingen komen aan het woord en VMBO-scholen leveren hun bijdragen. Leerlingbouwplaatsen worden in de schijnwerper gezet, maar ook de branche organisatie Bouwend Nederland, laat van zich horen in Schakelnieuws.

Online

Eind 2006 ging ook het portaal www.bouwschakel.nl de lucht in.
Ruim een jaar later zien we dat een aantal functionaliteiten gebruikt worden.
Het aantal bezoeken en bezoekers stijgt. In het afgelopen jaar hebben ruim 8.000 bezoekers onze website bezocht en zijn ruim 20.000 pageviews gerealiseerd. De nieuwsberichten worden goed gelezen, de bedrijven worden gevonden en ook de andere onderdelen van de site worden geregeld aan een onderzoek onderworpen.Bedrijven weten nog niet zo goed de weg te vinden naar het portaal als het gaat om het invoeren van eigen nieuws en het plaatsen van vacatures. We hebben alle hoop dat dit op termijn zal gaan veranderen.

Bouwen aan je toekomst

In maart 2007 begon het feuilleton van de Leerlingbouwplaats.
Op een bouwplaats van Gebr. Blokland volgen we een aantal jongeren , dat een belangrijke bijdrage levert aan de bouw van 19 landhuizen. Vanaf het leggen van de fundering hebben we de leerlingen en betrokkenen gevolgd en gevraagd naar hun bijdrage aan het proces. Het resultaat: 9 videoverslagen waarin de bouw en de opleiding in beeld worden gebracht. Getuige de reacties van de jongeren en het aantal bezoeken aan www.bouwenaanjetoekomst.nl kunnen we stellen dat deze vorm van communiceren belangrijke groepen aanspreekt. De laatste film in deze serie is rond begin april op de website te zien. In deze film zal ondermeer de overdracht van de sleutel aan de bewoners in beeld worden gebracht. Het project wordt officieel afgesloten door Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.

Terugkijken – Vooruitzien

Terugkijkend op 2007 zien we dat er een begin is gemaakt met nadrukkelijk naar buiten treden. De eerste stappen zijn gezet en wij zijn voornemens om verder te gaan op het pad dat we hebben uitgezet. Als belangrijkste doelstelling geldt: Bouwschakel duidelijk te profileren als opleidingscentrum en zakenpartner voor de bouwnijverheidsector in onze regio.

Het is goed om terug te kijken op het afgelopen jaar, maar we willen ook graag vooruitzien. Er is nog een hoop te doen en we hopen dat we dat in 2008 meer zaken met vereende krachten van de grond zullen krijgen. Ook in een sector als de bouwnijverheid zijn veel mensen van goede wil op verschillende plaatsen met dezelfde thema’s bezig. We willen er werk van maken om meer zaken gezamenlijk met betrokken partijen op te zetten. Dat leidt tot iets meer overleg, maar wel meer efficiency, minder ergernis en vooral grotere slagkracht. Daarom zal 2008, wat ons betreft, in het teken staan van Kwaliteit. Kwaliteit van de relaties met de spelers in het veld: scholen, opleidingsinstituten, bouwbedrijven, brancheorganisaties, locale overheden etc.
Alleen als we eensgezind de bouw als een interessante sector weten neer te zetten, heeft onze sector een toekomst. Het oude spreekwoord wordt ook hier bewaarheid: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Project Mens en Wonen

Voor 2008 staat al het een en ander op de agenda.
Allereerst het project ‘Mens en Wonen’ waar basisschoolleerlingen strijden om een bokaal Het beste plan voor de eigen woon-/leefomgeving wordt met deze prijs bekroond. De leerlingen ontwikkelen een plan voor het dorp, de omgeving, waarin zij graag willen wonen. Het eindresultaat wordt vormgegeven in een maquette. De plannen worden door een deskundige jury beoordeeld en de winnaars mogen de begeerde bokaal meenemen naar hun klaslokaal. Van dit project wordt een videoreportage gemaakt die, na afloop van het project, op de website te zien zal zijn.

Open Dag 2008

De Open Dag staat weer op de agenda.
Dit jaar gaan op 15 februari de deuren bij Bouwschakel wijd open om iedereen die interesse heeft te laten zien wat een opleiding in de bouw om het lijf heeft.
Dat gebeurt ook in de stages bij bouwbedrijven. Komend jaar zal er meer werk van gemaakt worden om in samenspraak met scholen en bedrijven voor jongeren een uitstekende kennismaking met de bouw te organiseren. De eerste indruk is bepalend, dus moeten we ons best doen om deze onuitwisbaar te maken.

Er staat nog veel meer op stapel, daarvan wordt u gaande het jaar op de hoogte gehouden. Als u geregeld bouwschakel.nl bezoekt, blijft u goed geïnformeerd.

Wij rekenen op uw steun in 2008!

JONGEREN MAKEN HET IN DE BOUW

Sinds enige tijd komen we, mijn collega Gertjan en ik, geregeld op een bouwplaats -een put zoals u wilt- in Berkel en Rodenrijs. Deze turbulent groeiende gemeente net boven Rotterdam is de locatie van een leerlingbouwplaats.

Wij hebben het genoegen om deze bouw, en met name de leerlingen die dit project voor een belangrijk deel realiseren, op de voet te volgen.
Het project ‘Het Kleine Lint’ waar 19 prachtige landhuizen worden gebouw door Aannemersbedrijf Gebr-Blokland uit Hardinxveld-Giessendam is voor ons inmiddels bekend terrein.

Iedere keer weer wanneer we opnamen maken om een impressie te geven van de voortgang van de bouw en de rol die de leerlingen daarin spelen,
staan we versteld van het enthousiasme waarmee wordt gewerkt en de goede sfeer op de bouwplaats. We hebben een aantal jongeren leren kennen die met veel enthousiasme naar hun werk gaan en daar met een grote dosis inzet en plezier hun dagen doorbrengen.

Bijna een sprookje, zou u misschien zeggen. Nou, dat was ook een beetje ons gevoel. Nu is het niet alledag koffie met gebak, maar wij vinden het nog steeds opvallend hoe jongeren met elkaar en de Leermeester als coach op afstand, langzaam maar zeker de klus klaren.

De Bouw maakt het, volgens de slogan van Bouwend Nederland en dat is helemaal waar. Maar als je aan schoolverlatende jongeren wilt uitleggen hoe het is om in de bouw te werken, zetten wij in op deze jongeren. Die maken het volgens ons in de bouw. Wij willen daarom van harte uitnodigen om de filmpjes op de website eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Binnen een week of twee is er weer een op BouwplaatsTV, waar precies te zien is hoe de vlag er op dit moment bij hangt.

Tot ziens bij BouwplaatsTV op www.bouwschakel.nl

ROBOTTEN EN BEROEPSKEUZE

In de eerste helft van de vorige eeuw deed de robot zijn intrede. De robot dankt zijn naam aan de Tjechische schrijver Karel Čapek en zag in 1920 het levenslicht.

Robota dat letterlijk ‘werk’ betekent zou de mensheid afhelpen van zwaar en vervelend eentonig werk. een begrijpelijke gedachte in die tijd. Nu, bijna negentig jaar later, is de robot een integraal onderdeel van ons dagelijks bestaan geworden. Alleen niet helemaal op de manier waarop Čapek dat gedacht had. Hoewel, in boeken en films vervult de robot deze rol al decennia.

In werkelijkheid zijn robots veelal machines die in een productielijn snel en efficiënt van eenvoudige tot zéér complexe bewerkingen uitvoeren. In tegenstelling tot de mensachtige metalen vrienden R2D2 en C3PO uit Star Wars of voor de ouderen onder ons Archie de Man van Staal. Het is een kwestie van tijd voordat Čapek zijn gelijk krijgt. Het zal geen 90 jaar meer duren voordat de hulp in de huishouding een robot of androide (mensgelijkende machine) is. Een assistent die onze gewoonten beter kent dan wij zelf en die op een perfecte wijze een groot deel van onze zaken regelt. En zelfs een groot deel van onze dagelijkse beslissingen moeiteloos neemt.Voorlopig nog even toekomstmuziek en woont die hulp in ‘het Huis van de Toekomst’. Volgens sommigen moet dat voorlopig ook maar zo blijven. Want is niet het doel van de mens om scheppend bezig te zijn, in plaats om vanuit een luie stoel andere wezens het werk te laten doen? Zelfs daar zijn de meningen over verdeeld.

In ieder geval hebben we voorlopig nog gewoon te maken met werk dat voor een belangrijk deel door mensen wordt bedacht en uitgevoerd. Zo lang dat dit een gegeven is, zullen er mensen zijn die hun handen uit de mouwen steken en het karwei klaren. En die groep mensen leveren een niet te onderschatten bijdrage aan onze samenleving. Daarbij komt nog dat het maken en ontwikkelen van dingen heel dicht komt bij die bestemming van de mens: als scheppend wezen. Wellicht is het daarom dat zoveel mensen enorme voldoening halen uit dit soort werk. Toch blijkt dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te interesseren voor technische opleidingen en beroepen. Aan de arbeidsvoorwaarden en de doorgroeimogelijkheden kan het niet liggen. Misschien moet de oorzaak veel meer gezocht worden in de opvoeding, waar kinderen worden gepushed om toch maar voor een theoretische opleiding te kiezen. Misschien met de gedachte dat ze dan later hun handen ‘niet vies hoeven te maken’.
Of hebben we nog last van de depressie, die uit de twintiger jaren van de vorige eeuw, waar machines als monsters werden gezien die het toch al zo beperkt aantal banen verslonden van arbeiders die onder schreinende omstandigheden een bestaan probeerden op te bouwen.
Omstandigheden die in de film Modern Times (1936) van Charles Chaplin op pijnlijke wijze worden verbeeld.

Misschien leven we nog een beetje in een wereld die Karel Čapek beschreef of die Charles Chaplin verbeeldde. Een wereld die -zoals we inmiddels weten- niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Het is maar goed ook dat niet ieder kind advocaat of dokter wil worden.
Soms ontdekken kinderen bij toeval, dat een theoretische opleiding volgen niet echt iets voor hen is, maar dat bijvoorbeeld werken als timmerman enorm veel voldoening geeft. En dat ook ouders, na een tijdje moeten toegeven, dat het toch niet zo’n slechte keuze was. Misschien is het wel zo dat er op enig moment robotten en mensen gezamenlijk in de bouw aan het werk zijn. Niet omdat het voor die mensen nodig is, maar omdat het hen nog steeds heel veel voldoening geeft om scheppend bezig te zijn. Wie weet?

1 4 5 6